• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
BELGESEL / FİLM
SİLİVRİ DAVALARI
AKP - PKK
YASA - HUKUK - ADALET
ORTADOĞU - BOP
YOLSUZLUKLAR -SATIŞLAR
AKP - İHANET
AKP ANAYASASI - BAŞKANLIK SİSTEMİ
2.NCİ DÜNYA SAVAŞI BELGESELİ. ( KİMİ BELGELER " YANLI " OLSA DA, İZLEYİN. GÜNÜMÜZE IŞIK TUTABİLİR. )

17-25 Aralık davaları yeniden açılacak, bundan kaçış yok

AİHM’in etkin bir soruşturma yürütülmediğine ilişkin kararı sonrasında CMK 172 uyarınca zorunlu olarak 17-25 Aralık dosyası yeniden soruşturma konusu olacaktır. Bundan kaçış yoktur.

05.06.2016 11:51

Nurzen Amuran: Gündemde yargıya ilişkin tartışmalar giderek artıyor.YARSAV olarak Yargı mensuplarının önemli bir kesiminin sesi olduğunuz için kısa bir süre sonra yeniden sizinle birlikte olmamız gerekiyordu. Yüksek Mahkeme Başkanlarının Cumhurbaşkanıyla birlikte gezilere katılması kamuoyunda çok tartışıldı. Yasalarda yer almayan ama belli bir meslekte, mesleğin saygınlığını koruduğuna inanılan etik kurallar vardır. Özellikle yargılamada görev alan yargıç ve savcılar için bu kurallar daha da önem taşır. Etik kurallar açısından siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz?

Murat Arslan: Etik kavramı aslında toplumsal yaşamda hangi davranışın doğru, hangi davranışın yanlış olduğuna ilişkin genel bir kavram. Bazı davranışlar hukuk alanında düzenlenmese de toplumca etik değerlere aykırı görülebilir. Dolayısıyla hukuken herhangi bir yaptırıma bağlanmamış bir konunun etik değerlere uygun olduğu sonucu çıkmaz.

Yargı erki açısından etik ilkeler ise, yargıçların görevlerini yaparken tarafsızlık ve bağımsızlıklarına gölge düşürebilecek şüpheli hal, davranış ve tutumlardan uzak durmaları konusunda bir duyarlılık ve farkındalık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Toplum, yargının hiçbir etki altında kalmadan özenle bağımsız ve tarafsız hareket ettiğine ve donanımlı olduğuna güven duymalıdır. Yargı etiği çerçevesinde yargıçlara yüklenen yükümlülükler de onların tarafsızlığını ve çalışmalarının etkililiğini güvence altına almak için öngörülmüştür. Bu yüzden diğer mesleklerle kıyaslandığında adalet dağıtmakla görevli yargıç ve savcılardan, herhangi bir mesleği icra eden kişiden beklenmeyen özen ve özveri beklenebilmektedir. Yargıçların bazı davranışları suç ya da kabahat oluşturmayabilir ancak vicdanlarda yer bulmaz ve bunun sonucunda toplumun gözündeki tarafsız, bağımsız, dürüst ve şeffaf adalet anlayışını zedeler ve güvenini sarsar.

HUKUK DEVLETİNDE YÜKSEK YARGI MENSUPLARININ, CUMHURBAŞKANINI ALKIŞLAMASI HAYAL DAHİ EDİLEMEZ

İç hukukumuza da aktarılmış bulunan Bangalor Yargısal Davranış İlkeleri'ne göre; yargıç, yasama ve yürütme organlarının etkisinden ve bu organlarla uygun olmayan münasebetlerden uzak olmakla kalmayıp, aynı zamanda makul bir gözlemcide de öyle bir izlenim yaratmalıdır. AİHM ölçütlerinde de; yargıcın bağımsızlığı ve tarafsızlığının varlığı kadar dış görünümüne de vurgu yapılmıştır. Yani yargının toplum tarafından bağımsız ve tarafsız olarak görülmesi gereklidir. Yargının bağımsızlığını ya da tarafsızlığını sorgulamak isteyen bir bireyin bunun olmadığını ispatlaması gerekli değildir. Burada önemli olan makul bir gözlemcinin mahkemeyi bağımsız ve tarafsız olarak algılayıp algılamadığıdır. Her ne kadar bağımsızlık nesnel koşullar ve teminatlara dayanan bir statü ve ilişkiler olsa da, makul bir gözlemci tarafından mahkemenin bağımsız ve tarafsız olarak algılanıp algılanmadığı da önemli bir işleve sahiptir. Dolayısıyla yargıç, bağımsız ve tarafsız bir şekilde adil bir karar verse bile dış görünümü açısından bu konuda kuşku uyandıracak ilişkiler içerisinde görülüyorsa bu tarafsızlığın, dolayısıyla adil yargılanma hakkının ihlali olarak kabul edilebilecektir.

Bu ilkeler çerçevesinde; hukuk devleti olma iddiasını taşıyan demokratik ülkelerdeki yüksek yargı mensuplarının, yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanlarının yoğun siyasi içeriğe sahip konuşmasını alkışlamaları mümkün olmadığı gibi onunla birlikte çay, zeytin belki de fındık hasatına katılması hayal dahi edilemez. Nitekim ABD’de yüksek mahkeme yargıçlarının, yılda bir defa ABD başkanı ile bir araya geldikleri, Başkanın Kongre’de yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasında takındıkları tavır kamuoyunun gündemine birçok kez gelmiştir. Bırakınız batı dünyasını, geçen yıl Irak’ta halk sokaklara dökülmüş, yargı yönetiminin yürütme ile yakınlığının yargı bağımsızlığını ortadan kaldırdığını seslendirmiştir.

 

Bu değerlendirmelerden sonra, yüksek mahkeme başkanlarının, özellikle Anayasaya alenen aykırı olarak “partili” sıfatını sürekli vurgulayan Cumhurbaşkanıyla birlikte gezilere katılmasının, hele ki muhalefetin eleştirildiği sözleri alkışlamasının kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. Bu son olay Türkiye’de yargının ne hale getirildiğinin bir sembolü olarak hafızalara kazınmıştır. Gücünü aldığı Anayasanın askıya alındığı, ilke ve kuralın olmadığı, dinamosunu Sarayın irade-i seniyyesinin oluşturduğu fiili rejimdeki edilgen bu konumu ve gerçekten hepimizi tedirgin eden işleyişiyle, yargının ağır bir vesayetin altında kaldığını gösteren bu tablo son derece trajiktir. YARSAV’ın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına yönelik dile getirdiği endişelerin de ötesinde bir hazin durumun resimleşmiş halidir. Yargıçların sergilediği bu davranışlarla; fütursuzluk, kural tanımazlık, gücün karşısında boyun eğmişlik görüntüsüyle, yürütmenin emrinde araçsallaştırılan, adalet bekleyen yurttaşların hak ve özgürlüklerini tehdit eden, muhalifleri doğrudan hedef alan ve sesini kısmada silahsız kuvvet olarak kullanılan bir yargı gerçeği tüm çıplaklığıyla halkın karşısındadır. Artık herkes ne olup bittiğinin farkındadır ve kimsenin mevcut yargı yönetiminden objektif hareket edebileceğine yönelik ne bir umudu ne de beklentisi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, yüksek mahkeme başkanlarının eylemleri, ülkemizin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında, toplumsal barışı ölüme sürükleyen bir kriz hasatından başka bir şey değildir.

Yargıtay Başkanının sonraki açıklaması ise daha vahim bir tabloya işaret etmektedir. Yürütmenin yargıyı şamar oğlanına çevirerek her geçen gün artarak devam eden saldırılarına karşı en ufak bir ses çıkarmayan, yargının kurumsal bağımsızlığı ve onurunun korunmasında devreye girmeyen yüksek yargı organlarının bir temsilcisi olarak, liyakatle değil icazetle seçildikleri iddialarını haklı çıkarırcasına, yargıya değil yürütmeye sahip çıkmaya çalışması son derece hazindir. Hâlbuki yargıçların, siyasal iktidar ve yürütme ile ilişkilerinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına uygun bir çizgi izlemesi, bir tercih değil anayasal yükümlülüğüdür. Yargı teşkilatının onuru da, morali de, çalışma azmi de temsilcilerinin bu noktadaki duruşunun sağlamlığı ölçüsündedir. Elbette devlet kurumları kavga etsin demiyorum, sadece yargıyı diğer erkler karşısında eğilmemeye, varlık nedenine uygun bir şekilde, toplumun kendisine tevdi ettiği gücün hakkını vermeye davet ediyorum.

17-25 ARALIK DAVALARI YENİDEN AÇILACAK, BUNDAN KAÇIŞ YOK

-Yine gündemde kalmaya devam eden bir dava var..17-25 Aralık ve sonrasındaki gelişmeler ABD’deki  Reza Zarrab davasının iddianamesinde yer  aldı. Eğer hukuki değerlendirmeler Reza Zarrab aleyhine gelişirse ve yeni hukuki deliller ortaya çıkarsa Türkiye’de de soruşturmanın yeniden açılması gündeme gelebilir,  değil mi? YARSAV olarak ABD’deki bu davaya nasıl bakıyorsunuz?

17-25 Aralık dosyası; yargının dizaynı açısından öncesinde de devam eden süreci, hukuktan, anayasadan tamamen kopulan çılgın bir noktaya taşımıştır. Her ne kadar yürütmenin tam kontrolünde araçsallaşan yargı tarafından kapatılmaya çalışılsa da toplum vicdanında hiçbir zaman kapanmamıştır. Türkiye’de yargının söndürmeye çalıştığı yolsuzluk ateşi ABD’de patlak vermiştir. Üzücü olan böylesi önemli bir soruşturmanın başka ülkelerin yargısı eliyle gerçekleştirilmesi ve toplumsal kesimlerin adalet beklentisini başka bir ülkenin yargısına emanet etmeleridir. Bu durum aynı zamanda yargının içerisinde bulunduğu kriz halinin en açık göstergesidir. Ülkemiz yargısı açısından utanç verici bir durumdur. Yargının bu utançtan kurtulabilmesi için 17-25 Aralık soruşturmasının yeniden açılması ve etkin bir soruşturma yürütülmesi gerekmektedir.

Nitekim, CMK 160, 170, 172 ve TCK’nın 8, 11 ve 13. maddeleri uyarınca da ABD’deki dosyada yer alan iddialar ister yeni delil niteliğinde olsun isterse yeni bir suç niteliğinde olsun soruşturma yeniden açılmak zorundadır. 17-25 Aralık dosyalarındaki belgeler yeterli olmakla birlikte ABD’de ortaya çıkan belgelerin de istenilmesi suretiyle soruşturma başlatılmalıdır. Bugün bu yola gidilmezse, gelecekte AİHM’in etkin bir soruşturma yürütülmediğine ilişkin kararı sonrasında CMK 172 uyarınca zorunlu olarak 17-25 Aralık dosyası yeniden soruşturma konusu olacaktır. Bundan kaçış yoktur.

Dolayısıyla, bir taraftan Türkiye’de soruşturma açılması için çaba sarf ederken diğer taraftan da yargı hizmetlerinde uluslararası işbirliği çerçevesinde ABD’de devam eden soruşturma için uygun yasal araçlarla işbirliği yöntemleri geliştirilmelidir. Ne yazık ki böyle bir iradenin mevcut yönetimden beklenmesi, bugüne değin uygulamaları dikkate alındığında çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden yapılması gereken, örgütlü toplumun Reza Zarrab soruşturmasının takipçisi olması ve her platformda bu konunun gündeme taşınmasıdır.

-SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'DAKİNE BENZER BİR YÖNETİM İSTENİYOR

-AKP birkaç maddeyle yeni bir anayasa değişikliğini TBMM’ye getireceğini söyledi. Başkanlık sistemi olmazsa yapılacak bir değişiklikle artık Cumhurbaşkanı, “partili cumhurbaşkanı” olacak.. Buna karşı, “Partili cumhurbaşkanı, seçildiği partinin cumhurbaşkanı olur. Oysa cumhurbaşkanının herkesin cumhurbaşkanı olma gibi bir mecburiyeti var.” eleştirisi getirildi. Önce, YARSAV olarak “Başkanlık sistemine” bakışınızı öğrenelim

Her şey kapalı kapılar ardında oluyor ve en sonunda bir oldu bitti ile on yılların birikimi altüst edilebiliyor. Bir süredir “Başkanlık Sistemi” dillendiriliyor. Ama siyasi iktidarın daha doğrusu Erdoğan’ın zihnindeki sistemin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bir gün başkanlık diyor ama Amerikan tipi olmayacak, zavallı Obama diyorlar, bir yarı başkanlık diyorlar, bir bakıyorsunuz partili Cumhurbaşkanlığı oluyor, gün geliyor Türk tipi başkanlık oluyor. Ancak çakma markalardakine benzer şekilde hemen köşesine iliştirilen "Türk tipi" ibaresi, gidilecek istikametin "Saltanat" olduğunu anlatıyor bize. 100 yıl önce kurtulduğumuz arkaik bir yönetim biçimi yeniden bu ülkenin tecrübesi yapılmaya çalışılıyor. Biliyorsunuz ülke olarak herkesin imrendiği! yeni dost halkamızdaki Suudi Arabistan ve Katar’la uyumumuz da böyle bir yönetimle mümkün olabilir. İstenen, onlardakine benzer şekilde tek adam arzusu doğrultusunda despotluğa kılıf dikmektir.

Evet, otoriter rejimler sadece darbelerle ortaya çıkmaz. Seçilmiş iktidarlar da otoriterleşebilir. ABD başkanı Johnson’ın dediği gibi, “demokrasinin eksik tarafı otoriteryenizme evrilebilmesidir.” Dolayısıyla gidilen yol bellidir. Adı partili Cumhurbaşkanlığı, yarı başkanlık, fiili başkanlık, Türk tipi başkanlık her ne olursa olsun, fiilen yaşanan otoriteryenizmin hukuksal temellendirilmesidir ve siyaset teorisinde bu tür rejimlerin tek bir ortak adı vardır, o da “faşizm”dir.

-CUMHURBAŞKANINI HALKIN SEÇMESİNİN GETİRDİĞİ TEK SONUÇ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİDİR

Böyle bir değişime neden gereksinim duyulduğu da açıklandı.Gerekçelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şimdi, siyasi iktidar diyor ki, “artık Cumhurbaşkanını halk seçiyor, Cumhurbaşkanlığı sembolik bir makam değil ama güçlü yürütme içerisinde asıl yetkiler de Başbakan’da. Bu durum iki başlılığı getiriyor. Bundan kurtuluşun çaresi de Başkanlık sistemi.” Öncelikle şunu söylemeliyim, Cumhurbaşkanını halkın seçmesinin getirdiği tek sonuç demokratik meşruiyetinin güçlendirilmesidir. Ama yönetim biçimini belirleyen şey devletin organlarının kullandığı anayasal yetkiler. Ağustos 2014’ten sonra Cumhurbaşkanının yetkilerinde bir değişiklik yapıldı mı, hayır. Ama ne değişti, kendi ifadesiyle parlamenter rejimi buzdolabına kaldıran ya da bekleme odasına alan ve mevcut anayasaya uymayan bir Cumhurbaşkanı var. Öyleyse sorun mevcut anayasa değil, anayasanın askıya alınmasıdır. Peki, mevcut anayasaya uymayanların yeni anayasaya uygun davranacaklarının garantisi ne? Diyelim ki uzlaştınız. Bırakın hukuku, ahlak bariyerlerini dahi yıkanlar için üzerinde uzlaştığınız hangi metnin bir bağlayıcılığı olabilir ki? Diğer yandan, bu sistemi ortaya atanlar partili Cumhurbaşkanlığının gerçek iki başlılık ve sistemde tıkanıklık potansiyelinin çok daha fazla olduğunu bilmiyor olabilirler mi?

Bir de şaka gibi ama iki başlılık olsa ya da uyumsuz Başbakan olsa ne olur. Olursa görevden alıyorsun zaten, hem de dizilerdekine benzer şekilde kendi doğal seyrinde ayrılıyormuş-ölüyormuş rolünü oynatıyorsun, muhatap izleyici kitle de her ne olursa alkışlıyor, daha neyi, neden sorun ediyorsun ki? Prodüksiyon şirketinin senaryoda değişiklik yaparak aktörü rol icabı öldürerek kovmasından daha kolay bir pratikle karşı karşıyayız.

ADI BAŞKAN OLUNCA DEĞİŞMEYECEK

Öte yandan da biraz önce değindiğimiz gibi eleştirilerin odak noktası olan, “Herkesin Cumhurbaşkanı olma” sorumluluğu var.

Evet herkesin cumhurbaşkanı olması meselesine gelince, şunu görmeliyiz, bu değişiklik mevcut Cumhurbaşkanı sonrası döneme ilişkin bir perspektif sunmuyor. Şimdilik üstü örtülen “17-25 Aralık” ve “TIR” soruşturmalarının bir gün yeniden canlanacağı korkusuyla yargılanmama zırhını kuşanma ve Türk tipi başkanlığın despotik araçlarıyla hukukun önüne-üstüne bir daha ayağa kalkamaması için yığınak yaparak hesap vermekten kaçınma çabasıdır. Sayın Cumhurbaşkan’ının “herkesin Cumhurbaşkanı olma” gibi bir derdi yok ki. Şimdiki sistem siyasi partilerden bağımsız, herkesin Cumhurbaşkanı olmasını öngörüyor. Öyle mi peki? Bakın; uzlaşmayı sevmeyen, ötekileştirici, toplumu sürekli "biz" ve "onlar" diye ayıran, sürekli siyasete ve yaşam tarzlarına müdahale eden ve kendi vatandaşıyla bu kadar davalık olan bir Cumhurbaşkanından söz ediyoruz. Adı başkan olunca değişmeyecek yani…

-Ancak AKP yaptığı açıklamalarda daha öncede ülkemizde Partili Cumhurbaşkanlığının uygulandığını söylüyor ve gerekçe olarak öne sürüyor.

Evet doğrudur. Partili Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ülkemizde uygulandı. O dönem uygulanan kuvvetler birliği içerisinde anlaşılabilir olsa da, günümüzde modern demokrasilerin gereği erkler ayrımının temellendirdiği hukuk devletinde böyle bir teklifin garabeti bir yana; bugüne kadar yaptıklarını tek parti rejimi eleştirisi üzerine konumlandıran siyasi anlayışın şimdilerde tek parti rejiminin özlemiyle yanıp kavrulması da ayrı bir ironi olsa gerek…

Anayasa değişikliğiyle, dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı’nın fiilen yaptıkları bir anayasal dayanağa kavuşmuş olacak. Partili Cumhurbaşkanlığında, Başbakanın yetki ve sorumluluğunun ne olacağı pek anlaşılmıyor.Başbakanlık göstermelik olmayacağına göre nasıl bir statü olabilir?

Onun adını koydular zaten, “düşük profilli bir Başbakan” olacak. Cumhurbaşkanı tarafından atanacak bir memur olabilir. Bakanlar Kurulu, bir bakanlığın içindeki daire başkanlıkları şeklinde organize edilir, başbakan ise Cumhurbaşkanı tarafından atanan genel müdür olarak konumlandırılır. Bu arada, artık "Cumhur’un" değil partinin ve seçmenlerinin başkanı olacağına göre ’’cumhurbaşkanı’’ yerine yeni bir terim üretilmelidir. Yapılanları ve yapılmaya çalışılanları başka türlü anlamlandırmak bir hukukçu için oldukça güç. Tüm sistem ve devlet bir kişiye uydurulmaya çalışılırken, oturup konunun olmayan hukuki boyutlarını, henüz ortada olmayan bir metin ve bazı partililerin yarı bilinçli açıklamaları üzerinden hukuksal olarak değerlendirmek pek mümkün görünmüyor. Belki de alışılagelmiş devlet organizasyonu yerine bir şirket işleyişini kurguluyorlar. Sahibi Cumhurbaşkanı ve CEO’su da Başbakan olan…

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, 'partili cumhurbaşkanı' konusunda “Bu değişiklikler siyasi bir düzenlemeyi içermiyor. AK Parti meselesi değil. Türkiye'nin yönetim yapısının netleştirilmesi ve ileride ortaya çıkması muhtemel bir takım çatışma risklerini ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak bir düzenleme." dedi. Ama ilerde farklı partiden gelecek bir cumhurbaşkanıyla, iktidara gelecek farklı düşüncedeki partiler nasıl anlaşacak, yine riskler oluşmayacak mı?

Konunun, genel başkanı/başbakanı kendi isteği olmaksızın görevden alınan bir partinin meselesi olmadığı kesin. Düşük profilli olmayan bir başbakan ile sistemin işlemeyeceği de açık. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi iki başlılık ve sistemin tıkanması yönünden daha büyük potansiyel taşıyor. Hele bizdeki gibi siyasetin bu kadar kutuplaştığı bir toplumda ciddi anayasal krizlere yol açacaktır. Ama yapılanların arkasında yatan ‘temel mantık’ ileride farklı partilerden gelecek bir cumhurbaşkanı ve başbakanı öngörmüyor. ‘‘Farklı parti, farklı cumhurbaşkanı’’ gibi hususlar, A, B ya da C planlarında yer almıyor. Geleceğin Türkiye’si için böyle bir öngörüleri yok. Dolayısıyla olmadığını düşündükleri riskleri, hesaba katmaları da beklenmemelidir. Bizler açısından ise olan bitenin riskten öteye bir anlamı var. Cumhuriyet kazanımlarının tamamen ortadan kalktığı, laiklik ilkesinin Sünni-Selefi İslam'ın yayılması için göz ardı edildiği, hayatta kalma mücadelesi söz konusudur.

Yeniden Türk hukuk sistemine ilişkin genel bir değerlendirme alalım sizden.. AKP’li bir Bakan bir konuşmasında “Ülkemizde uygulamadan kaynaklı sorunların yasalardan kaynaklı sorunlardan daha fazla olduğuna inanıyorum” dedi. Tabii burada bakanın kim olduğu değil getirdiği yorum önemli. Sizce yargıyla yürütmenin, yargıyla siyasetin iç içe oluşu uygulamadan kaynaklı sorunları ortaya çıkarmıyor mu?

Hangi bakan söyledi bilmiyorum ama bu yorumu yapan Sayın Bakan kısaca AKP’nin yaptıklarının ne kadar hukuksuz olduğunu itiraf edip, suçu kabullenmiştir. Ancak hali hazırda müeyyidesi olmadığı için bu kadar rahat davranabilmektedir. İfade edilen şudur; bizler yazılı/pozitif hukuk kurallarına bağlı hareket etmiyoruz, icraatlarımız yasal metinlere uygun değil. Son HSYK seçimlerinden sonra ‘‘yürütme ile tam uyumlu yargı’’ projesi tüm yönleriyle hayata geçmiştir. Yargı kişisel hak ve özgürlüklerin teminatı olmaktan çıkmış, yürütmenin muhalifleri susturmakta kullandığı bir araç haline gelmiştir. HSYK eliyle toplumun hizaya çekilmesi, yani mevcut uygulama, bırakınız hukuk kurallarının dışına çıkmayı, vicdanlardaki adalet duygusu ile insani tüm değerleri de bertaraf etmiştir. Yargıyı kuşatan mutlak itaat beklentisi yargıda kadavra itaati doğurmuştur. Bir yurttaşın, “Hırsız var” dediği gerekçesiyle karakola götürülmesi ve ifadesinin alınması sonrasında, serbest bırakılması yönünde talimat veren nöbetçi savcının geçici olarak başka bir ile görevlendirilmesi, 16 yaşındaki bir çocuğun okuldan gözaltına alınarak CMK´daki tutuklamaya ilişkin hükümlere, AİHS ve Anayasada yer bulan ifade özgürlüğüne, ülkemizin taraf olduğu Çocuk Haklarına dair uluslararası sözleşmelere aykırı olarak tutuklanması, Sulh Ceza Hâkimlikleri ve ihtisaslaşma adı altında oluşturulan yeni Ağır Ceza Mahkemelerinin iktidarın silahsız kuvvetleri olarak görev yapması, yargıçların vermiş oldukları kararlardan yani yargısal görev ifa etmelerinden dolayı yurdun bir köşesinden diğerine savrulması, yargıçlar için tutuklanmanın, siyasal egemenlerin istemediği kararları veren tüm yargı mensuplarını bekleyen yazgı olarak zihinlere işlenmesi, gazetecilerin hükümete yakın ve uzak diye ikiye ayrılması ve birincisi için bol gelirli özgür bir basın ikincisi için ise cezaevinin sunulması ve daha niceleri hangi hukuk ile açıklanabilir?

Sorunlar büyük. Bu güzel söyleşi  için teşekkürler.

Ben teşekkür ederim.

Nurzen Amuran

Odatv.com

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam245
Toplam Ziyaret1594577
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.853828.9694
Euro31.088531.2131
Hava Durumu
YAZILAR - DUYURULAR
TGB - DEVRİM
AKP - CEMAAT
SEÇİMLER
KÖŞE YAZILARI
YAZI DİZİSİ